Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowości przy rozpatrywaniu i zatwierdzeniu sprawozdań w procedurze absolutoryjnej

STAN FAKTYCZNY: Rada gminy nie udzieliła wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. W ramach tzw. procedury absolutoryjnej, przed podjęciem uchwały, rada gminy zapoznała się z/ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdaniem finansowym za 2016 r., opiniami składu
Konkurs