Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 17] >

Temat numeru

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Z dniem 21 lipca 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Tekst zawiera zestawienie zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.
Konkurs