Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [2 / 2] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Zasady wystawiania zaświadczenia na druku ZUS Rp-7 – z komentarzem

Pracodawcy zobowiązani są do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych oraz do wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do tych świadczeń i ich wysokości. W artykule zostały omówione zasady wypełniania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7, z uwzględnieniem sytuacji przekroczenia przez pracownika rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Konkurs