Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – profilaktyczne badania lekarskie

Jednym z najbardziej podstawowych obowiązków pracodawcy jest kierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie. Jednocześnie powiązany jest z nim obowiązek pracownika dotyczący poddania się tym badaniom. Należy bezwzględnie pamiętać, że bez ważnego orzeczenia lekarza medycyny pracy, niezależnie od wyjątkowości sytuacji czy szczególnych potrzeb pracodawcy, pracownik nie może świadczyć pracy.
Konkurs