Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Przeznaczenie mienia gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową

Czy przekształcenie gimnazjum w ośmioklasową szkołę podstawową lub włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej pociąga za sobą konieczność określenia przeznaczenia mienia tego gimnazjum? Organ prowadzący powinien określić przeznaczenie mienia przekształcanego gimnazjum. Dotychczasowe gimnazja, które przewidziane były w strukturach systemu oświaty pod rządami przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z założeniami reformy ustroju szkolnego podlegają stopniowemu wygaszeniu. Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dalej:...
Konkurs