Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [1 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Dochody i przychody w księgach rachunkowych jednostki oświatowej

Ewidencja dochodów i przychodów w sektorze finansów publicznych przebiega odpowiednio w oparciu o ustawę o finansach publicznych, przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz w oparciu o ustawę o rachunkowości. Zasadnicza różnica pomiędzy dochodami a przychodami wynika z tego, że dochody ujmuje się kasowo w momencie ich zapłaty, a przychody ujmowane są w księgach rachunkowych niezależnie od terminu ich zapłaty. W jednostce budżetowej rozróżnia się dochody budżetowe, przychody stanowiące dochody budżetowe oraz przychody będące dochodami własnymi.
Konkurs