Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [7 / 24] >

Wydatki strukturalne

Wydatki na projekty finansowane w ramach perspektywy finansowej 2014–2020

Czy wydatki ponoszone na projekty, których źródłem finansowania są środki własne gminy oraz środki krajowe – z budżetu państwa, w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 powinny być klasyfikowane jako wydatek strukturalny i księgowane na koncie pozabilansowym 975, ale nieuwzględniane w sprawozdaniu RbWSa?
Konkurs