Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [3 / 24] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Klasyfikacja budżetowa dla inwestycji kanalizacyjnej

Jaki paragraf zastosować dla inwestycji kanalizacyjnej realizowanej przez samorządowy zakład budżetowy? Prawidłowe sklasyfikowanie wydatku związanego z inwestycją kanalizacyjną należy rozpocząć od określenia zakresu prac i oczekiwanych efektów. Jednostki działające w formie samorządowych zakładów budżetowych mogą dokonywać wydatków majątkowych, stosując paragrafy: 607 "Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych", 608 "Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych". Pojęcie inwestycji zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor). Inwestycje są to aktywa posiadane...
Konkurs