Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [6 / 24] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Jak postąpić z naliczonymi odsetkami ustawowymi, których wartość jest niska

Czy jednostka może odstąpić od egzekwowania odsetek, jeżeli ich wartość jest niska i nie przekracza kosztów wysyłki? STAN FAKTYCZNY: Samorządowa jednostka budżetowa naliczyła odsetki ustawowe w wysokości 4,28 zł za 6-dniową nieterminową wpłatę należności przez kontrahenta. Jednostka rozliczyła dokonaną wpłatę proporcjonalnie na należność główną i odsetki, które zaksięgowała: Wn 221/Ma 720. Jednostka nie wystawiła noty odsetkowej i nie wysłała kontrahentowi informacji o naliczonych odsetkach i pozostałej należności naliczonej na dzień wpłaty, na kwotę 4,28 zł. Nie wysłała informacji do kontrahenta,...
Konkurs