Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [5 / 24] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Konta Zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych

Konta zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” to konta księgowe służące do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń z kontrahentami. Służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także do rozliczeń wynagrodzeń, należności publicznoprawnych, niedoborów, szkód i nadwyżek, odpisów aktualizujących wartości należności oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.
Konkurs