Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [4 / 24] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowa ewidencja należności krótko- i długoterminowych

W urzędzie gminy prowadzono w sposób nierzetelny i niezgodny z obowiązującymi przepisami ewidencję należności budżetowych krótko- i długoterminowych oraz nie dokonywano w sposób prawidłowy odpisów aktualizujących należności. W dalszej części omówimy w jaki sposób powinna być prawidłowo prowadzona ewidencja należności w jednostkach budżetowych.
Konkurs