Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [3 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Skutki przekształcenia szkół w zakresie nadania nowego numeru REGON i NIP

Od 1 września 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, wygaszające gimnazja. W związku z tym nastąpi reorganizacja szkół. W artykule zostały omówione kwestie, jak te zmiany wpłyną na konieczność nadania nowego numeru REGON i NIP zreformowanym placówkom. W przypadku zmiany danych objętych Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych (dalej: RSPO), w tym likwidacji szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do rejestru przekazuje do niego aktualne dane (art. 36 ust. 1...
Konkurs