Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [20 / 24] >

Prawo pracy

Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracownika samorządowego

Czy burmistrzowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej? Nie, burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru, a więc nie przysługuje mu nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Pracownikom samorządowym za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę (art. 36 ust. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dalej: ustawa o pracownikach samorządowych). Jest to nieobowiązkowe świadczenie o charakterze uznaniowym, którego przyznanie zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Warunki przyznawania i sposób...
Konkurs