Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [24 / 24] >

Prawo pracy

W jaki sposób można określić w regulaminie warunki przyznawania dodatku specjalnego

W regulaminie naszej jednostki samorządowej dodatek specjalny uregulowany jest jako świadczenie okresowe, będące procentem wynagrodzenia. Czy możemy to zmienić na świadczenie stałe? Czy dopuszczalna jest zmiana na dodatek kwotowy (ze wskazaniem 2–3 kwot w regulaminie) i czy taka zmiana regulaminu wymagałaby wypowiedzeń zmieniających? Dodatek specjalny w regulaminie wynagradzania jednostki samorządowej może być ukształtowany jedynie jako czasowy składnik wynagrodzenia. Nie ma przy tym ograniczeń w zakresie sposobu jego wyrażenia - może być określony zarówno jako konkretna kwota, jak i wartość procentowa...
Konkurs