Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [5 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Wysokość VAT z tytułu sprzedaży obiadów przez DPS

Czy sprzedaż obiadów dla pracowników domu pomocy społecznej oraz osób niebędących mieszkańcami domu pomocy społecznej, ale wymagających tego rodzaju wsparcia socjalnego polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? STAN FAKTYCZNY: W ramach statutowej działalności dom pomocy społecznej (dalej: DPS) - będący powiatową jednostką budżetową - prowadzi kuchnię przygotowującą wyżywienie dla swoich mieszkańców. Obiady przygotowywane w tej kuchni DPS sprzedaje pracownikom, jak również innym osobom niebędącym mieszkańcami DPS, tj. osobom wymagającym wsparcia instytucji pomocy społecznej (zwykle są to osoby chore, starsze,...
Konkurs