Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [4 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Skutki w VAT otrzymywania przez powiat środków finansowych dotyczących zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Czy środki finansowe otrzymane przez powiat, dotyczące zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, powiat powinien wykazywać w deklaracjach VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną z VAT? STAN FAKTYCZNY: Powiat wykonuje ustawowe zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie między innymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadania te powiat wykonuje przy pomocy będącego powiatową jednostką budżetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dalej: PCPR). W ramach zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej PCPR otrzymuje: opłaty od rodziców za...
Konkurs