Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [4 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Skutki w VAT otrzymywania przez powiat środków finansowych dotyczących zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Czy środki finansowe otrzymane przez powiat, dotyczące zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, powiat powinien wykazywać w deklaracjach VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną z VAT?
Konkurs