Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [2 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Czy kwoty czesnego pobierane od słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku są zwolnione z VAT

Komórka organizacyjna gminnego ośrodka pomocy społecznej (dalej: GOPS) – uniwersytet trzeciego wieku (dalej: UTW), działa w oparciu o statut i regulamin organizacyjny GOPS i wypełnia zadania określone w ustawie o pomocy społecznej w zakresie reintegracji społecznej, dotyczące organizowania różnorodnych form integracji mieszkańców. Słuchaczem UTW może być każda osoba w wieku emerytalnym, która podpisze deklarację słuchacza i uiści opłatę semestralną. Czy pobierane kwoty czesnego są zwolnione z VAT?
Konkurs