Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [1 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Klasyfikacja wydatków na zakup paczek żywnościowych

Ośródek pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznaje świadczenie, pomoc w postaci rzeczowej – artykuły żywnościowe (paczka). Jak należy sklasyfikować na poziomie paragrafu wydatek na zakup paczek żywnościowych, które zostaną przekazane uprawnionym osobom? Chcąc prawidłowo sklasyfikować wydatek polegający na zakupie żywności i przekazaniu w formie paczki, należy rozpocząć od ustalenia przedmiotu i podstawy prawnej dokonywanego wydatku. Definicja żywności została podana w rozporządzeniu nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. w art. 2 i oznacza...
Konkurs