Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [18 / 24] >

Zamówienia publiczne

Zamówienia in-house po nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych

Wejście w życie dyrektywy klasycznej 2014/24/UE wprowadziło istotną zmianę na gruncie postrzegania zamówień wewnętrznych (tzw. zamówień typu in-house) występujących pomiędzy instytucjami zamawiającymi a jednostkami ściśle od instytucji zamawiających uzależnionymi pod względem organizacyjnym i gospodarczym. W celu przejrzystego wyjaśnienia przedmiotowych kwestii Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię prawną. W dalszej części tekstu ekspert omówi najważniejsze aspekty wynikające z tej opinii prawnej.
Konkurs