Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [15 / 24] >

Podatki

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

W związku z wątpliwościami w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych Gmina Dobrzyca zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wnioskiem o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii. Poniżej prezentujemy stanowisko RIO.
Konkurs