Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [14 / 24] >

Podatki

Nazwa usługi medycznej na paragonie fiskalnym a tajemnica medyczna

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nakazują umieszczanie na paragonie fiskalnym precyzyjnych nazw sprzedawanych towarów lub usług tak, aby mogły być jednoznacznie zidentyfikowane. Jak jednak pogodzić tę zasadę z tajemnicą medyczną? Paragon fiskalny musi zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Obowiązek taki wynika z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących). Prosty z pozoru przepis w praktyce...
Konkurs