Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [12 / 24] >

Podatki

Opodatkowanie wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Czy od wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w stałej wysokości (od 180 zł do 210 zł w zależności od pełnionej funkcji) należy pobierać podatek ryczałtowy czy na zasadach ogólnych (a następnie wystawić PIT-11)? Z aktów powołania nie wynika kwota wynagrodzeń. Jest zawarta w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, który jest corocznie uchwalany. Nie, od wynagrodzeń członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie należy pobierać podatku ryczałtowego. Od wynagrodzeń tych należy na zasadach ogólnych pobierać...
Konkurs