Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [12 / 24] >

Podatki

Opodatkowanie wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Czy od wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w stałej wysokości (od 180 zł do 210 zł w zależności od pełnionej funkcji) należy pobierać podatek ryczałtowy czy na zasadach ogólnych (a następnie wystawić PIT-11)? Z aktów powołania nie wynika kwota wynagrodzeń. Jest zawarta w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, który jest corocznie uchwalany.
Konkurs