Rachunkowość Budżetowa nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [17 / 24] >

Podatki

Odliczenie VAT z faktury dokumentującej nabycie odsprzedawanych przez szkołę gazu i prądu

Kiedy szkoła może odliczyć podatek naliczony z tytułu zużycia gazu i prądu w 100% w związku z wystawioną fakturą najemcy za zużycie gazu i prądu? STAN FAKTYCZNY: Szkoła wynajmuje pomieszczenia kuchenne. Kwestia opłaty wygląda następująco: opłata za wynajem jest stała, zgodnie z rozporządzeniem dyrektora, opłata za zużycie prądu i gazu jest naliczana według faktycznego zużycia. W maju wystawiono fakturę za wynajem pomieszczenia kuchennego oraz zużycie gazu i prądu. Termin płatności: w ciągu 7 dni od wystawienia faktury (czyli jeszcze w...
Konkurs