Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Klasyfikacja zakupu środków spożywczych

Jak należy sklasyfikować na poziomie paragrafu wydatek na zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadu? Zakwalifikowanie w sposób niebudzący wątpliwości wydatku związanego z zakupem artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby przygotowania posiłku wiąże się z interpretacją zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej). W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na opis szczegółowy do § 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" w...
Konkurs