Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [16 / 23] >

Zamówienia publiczne

Ochrona danych osobowych a obowiązek wynikający z art. 29 ust. 3a upzp

Prawo zamówień publicznych w pewnych sytuacjach nakłada obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 Kodeksu pracy. Dane tych osób podlegają ochronie danych osobowych wskazanych w odrębnych przepisach.
Konkurs