Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [15 / 23] >

Zamówienia publiczne

Jak sporządzić wstępne ogłoszenie informacyjne

Zamieszczenie wstępnego ogłoszenia informacyjnego nie jest obowiązkowe, jednak decydując się na takie działanie, warto zapoznać się z zasadami jego zamieszczania oraz korzyściami, jakie płyną z decyzji o skorzystaniu z niego. Zgodnie z regulacjami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (dalej: upzp), zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego publikacja -ze względu na wartość zamówienia albo konkursu - nie jest obowiązkowa. Taka możliwość wynika z art. 11 ust. 5 upzp. Z kolei na podstawie art....
Konkurs