Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [14 / 23] >

Podatki

Czy sprzedaż kart dostępu przez szkołę podlega opodatkowaniu VAT

W szkole podstawowej został zainstalowany system otwierania drzwi za pomocą kart dostępu. Karty są kupowane przez szkołę dla uczniów oraz opiekunów. Opiekunowie dokonują wpłat na pokrycie tych wydatków na rachunek szkoły. Czy wpłaty na karty dostępu do szkoły podlegają ustawie o VAT? Tak, uważam, że wpłaty na karty dostępu stanowią wynagrodzenie z tytułu dostaw towarów podlegających opodatkowaniu VAT według stawki 23%. Czynności wykonywane przez szkoły publiczne mogą być wyłączone z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z...
Konkurs