Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [13 / 23] >

Podatki

Treść faktur wystawianych w procedurze odwrotnego obciążenia

Jednostka otrzymuje faktury od podwykonawców świadczących usługi budowlane. Faktury te zawierają wyrazy „odwrotne obciążenie”. Niekiedy są one wystawiane ze stawką „ZW” lub „NP”. Czy jest to prawidłowe? Nie, wystawianie faktur "odwrotne obciążenie" ze stawkami "ZW" lub "NP" jest błędem. Okoliczność ta nie zwalnia jednak jednostki z obowiązku rozliczenia VAT jako nabywca. Faktury dokumentujące świadczenie usług, dla których podatnikami są nabywcy, nie powinny zawierać danych dotyczących stawki i kwoty VAT. W zamian powinny zawierać wyrazy "odwrotne obciążenie" (art. 106e ust. 1...
Konkurs