Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [12 / 23] >

Podatki

Czy brak na fakturze wyrażonej słownie kwoty do zapłaty wpływa na jej poprawność

Wpisywanie na fakturze kwoty do zapłaty wyrażonej słownie nie jest obowiązkowe. Brak takiego zapisu nie wpływa zatem na poprawność faktury. Obowiązkiem podatnika jest wystawienie prawidłowej faktury dokumentującej sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług - dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem (art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Właściwie wystawiona faktura powinna zawierać pewne obligatoryjne elementy. W zakresie...
Konkurs