Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [10 / 23] >

Podatki

Czy dofinansowanie półkolonii z ZFŚS zwolnione jest z podatku dochodowego

W ramach ZFŚS dofinansowujemy w tym roku półkolonie letnie dzieci pracowników. Takie wsparcie przewiduje nasz regulamin ZFŚS. Czy świadczenie takie będzie wolne od podatku dochodowego? Tak, przepisy podatkowe nie uzależniają zwolnienia dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), od tego, aby był to wypoczynek "wyjazdowy". Ważne, aby wypoczynek był zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Na zwolnienie podatkowe w przypadku dofinansowania uczestnictwa w półkoloniach wskazują również organy skarbowe. Ustawa z 26...
Konkurs