Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [3 / 3] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Zatrudniony emeryt a prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Czy pozbawienie zatrudnionego emeryta prawa do świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodne z Konstytucją? Tak, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pozbawienie zatrudnionego emeryta prawa do świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodne z Konstytucją. Treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt P 34/15 WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący Henryk Cioch Zbigniew Jędrzejewski - sprawozdawca Piotr Pszczółkowski Michał Warciński po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 listopada 2016...
Konkurs