Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Prawo do zasiłku macierzyńskiego – część I

Przedstawiamy fragment komentarza ZUS do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zamieszczonego na stronie internetowej Zakładu – w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego.
Konkurs