Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [9 / 23] >

Wydatki strukturalne

Wynagrodzenie asystenta rodziny

Czy wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w 2017 r. są wydatkiem strukturalnym? Tak, wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny stanowią wydatek strukturalny. Koszty poniesione w związku z wynagrodzeniem asystenta rodziny należy ująć w obszarze XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej, w kodzie 71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy. W kodzie 71 ujmuje się...
Konkurs