Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [5 / 23] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Klasyfikacja wydatku polegającego na ulepszeniu środka trwałego

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W którym paragrafie klasyfikować prace przeciwpożarowe w zabytku, polegające na wyposażeniu w system sygnalizacji pożaru, awaryjne oświetlenia, uszczelki dymoszczelne, itp.? Klasyfikacja wydatku związanego z wyposażeniem budynku w system przeciwpożarowy wymaga określenia sposobu jego realizacji. Zgodnie z objaśnieniami do grupy 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (dalej: KŚT), do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, przykładowo: instalacje sanitarne,...
Konkurs