Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [4 / 23] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Zwrot dotacji – ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Jak ująć w ewidencji księgowej organu – oraz w jakich paragrafach klasyfikacji budżetowej – zwroty dotacji dokonane do 31 stycznia oraz w grudniu (dotacje celowe z § 201 i 203)? Czy poprawne jest, aby na 31 grudnia dokonać księgowania: Wn 901, Ma 224 – dotacje podlegające zwrotowi w roku następnym, tj. w styczniu; dokonanie w styczniu przelewu dotacji: Wn 224, Ma 133? Czy w przypadku zwrotu dotacji z tytułu zakupu podręczników w szkole – właściwy paragraf zwrotu to 80101, 201? Czy dokonywany zwrot powinien być ujmowany w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie dochody minus zwroty? W ewidencji księgowej na 31 grudnia jeżeli zastosuje się powyższe rozwiązania, tworzy się łączną kwotę dotacji otrzymanych pomniejszonych o dokonanie zwroty. Jak to zaksięgować w nowym roku?
Konkurs