Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [2 / 23] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Archiwizacja ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową

Czy archiwizowanie ksiąg rachunkowych na przeznaczonym do tego dysku, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, jest działaniem wystarczającym? Czy konieczne jest tworzenie innych, dodatkowych kopii ksiąg, np. w formacie PDF? STAN FAKTYCZNY: Archiwizacja ksiąg rachunkowych w jednostce jest wykonywana dwutorowo: W trakcie roku obrotowego dane ksiąg rachunkowych są zabezpieczane przez wykonywanie dziennej przyrostowej kopii bezpieczeństwa zapisywanej na macierzy dyskowej oraz dodatkowo są zapisywane jako druga kopia na nośniku magnetycznym przechowywanym w sejfie, do którego dostęp mają wyłącznie służby informatyczne; Po...
Konkurs