Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [8 / 23] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Zbiorcze księgowanie zaangażowania wydatków

Czy w przypadku księgowania zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie faktury można księgować zaangażowanie zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych wydatków w danym dniu, uwzględniając podziałkę klasyfikacji budżetowej i czy w takim wypadku należy szczegółowo opisywać, czego zaangażowanie dotyczy? STAN FAKTYCZNY: Księgując fakturę zakupu, program finansowo-księgowy automatyczne księguje do tej faktury zaangażowanie. Opis księgowania zaangażowania jest identyczny jak księgowanie faktury. Np. zakup materiałów biurowych księgowany jest na kontach Wn 401, Ma 201 z treścią operacji: Fa 11820445 zakup artykułów biurowych oraz...
Konkurs