Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [7 / 23] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Ewidencja księgowa praw autorskich

Jak ująć prawa autorskie zawarte w umowie o wartości powyżej 3500 zł i do 3500 zł zawartej z przedsiębiorcą lub osobą fizyczną na wykonanie komiksów, w której została wydzielona kwota dotycząca praw autorskich? W jaki sposób zaewidencjonować wydzielone prawa autorskie? W jakim paragrafie ująć wydzielone w umowie na przygotowanie i wykonanie komiksu prawa autorskie? Chcąc wyjaśnić problematykę ewidencjonowania praw autorskich, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zapisy art. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i...
Konkurs