Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [6 / 23] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowości w zakresie ustalania i wpłaty opłaty targowej w gminie

Czy w uchwale gminy w sprawie opłaty targowej  może być wprowadzony zapis, zgodnie z którym, inksent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy urzędu gminy w tym samym dniu, w któym dokonano opłaty i jednocześnie wpłąta "u inkasenta" jest jedyną fromą uregulowania tej opłaty?  STAN FAKTYCZNY: W gminie w uchwale z 31 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej wprowadzono zapis, zgodnie z którym, inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy urzędu gminy w tym samym dniu,...
Konkurs