Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 23] >

Temat numeru

Transakcje między jednostkami budżetowymi – rozliczenie VAT po zmianach

1 stycznia 2017 r. był ostatecznym terminem na dokonanie centralizacji rozliczeń VAT w samorządzie. Konsekwencją tego samorządowe jednostki budżetowe przestały być odrębnymi podatnikami VAT, a transakcje między nimi lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nie podlegają opodatkowaniu. Centralizacji nie podlegały natomiast państwowe jednostki budżetowe. Nadal są odrębnymi podatnikami VAT. Jednak tylko do końca czerwca 2017 r. transakcje dokonywane między nimi korzystają ze zwolnienia.
Konkurs