Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Rachunkowość w oświacie

Problem agresji i przemocy w szkole

Problem agresji może wystąpić w każdej placówce oświatowej. Dotyczyć może zachowań zarówno pomiędzy osobami pozostającymi pod opieką tej placówki, jak również agresji na linii uczeń – nauczyciel. Mimo, że zdecydowanie częściej występują zachowania agresywne pomiędzy uczniami niż skierowane w stronę nauczycieli, te ostatnie nie należą jednak do rzadkości. Dodatkowo obecnie widać znaczny wzrost wykorzystania do prześladowania mediów elektronicznych.
Konkurs