Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Rachunkowość w oświacie

Problem agresji i przemocy w szkole

Problem agresji może wystąpić w każdej placówce oświatowej. Dotyczyć może zachowań zarówno pomiędzy osobami pozostającymi pod opieką tej placówki, jak również agresji na linii uczeń – nauczyciel. Mimo, że zdecydowanie częściej występują zachowania agresywne pomiędzy uczniami niż skierowane w stronę nauczycieli, te ostatnie nie należą jednak do rzadkości. Dodatkowo obecnie widać znaczny wzrost wykorzystania do prześladowania mediów elektronicznych. Agresja jest zachowaniem ukierunkowanym na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Zasadniczo można tu mówić więc...
Konkurs