Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [5 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Czy pozostawanie na utrzymaniu wyłącza samotne gospodarowanie

Czy pozostawanie wnioskującego o zasiłek stały na utrzymaniu osoby, z którą mieszka, wyłącza uznanie go za samotnie gospodarującego? Tak, pozostawanie na utrzymaniu osoby, z którą się mieszka oznacza wspólne gospodarowanie, a więc fakt ten wyklucza uznanie za osobę samotnie gospodarującą. Osobą samotnie gospodarującą, zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej: ustawa o pomocy społecznej), jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa jest możliwe pod warunkiem posiadania stałego dochodu, z...
Konkurs