Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [5 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Czy pozostawanie na utrzymaniu wyłącza samotne gospodarowanie

Czy pozostawanie wnioskującego o zasiłek stały na utrzymaniu osoby, z którą mieszka, wyłącza uznanie go za samotnie gospodarującego?
Konkurs