Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [13 / 17] >

Zamówienia publiczne

Kiedy i komu należy udostępnić SIWZ

Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego. Jest on wówczas związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy. Sposób udostępnienia oraz zakres podmiotów, którym udostępnia się specyfikację, zależy przede wszystkim od wybranego przez zamawiającego trybu udzielania zamówienia publicznego.
Konkurs