Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [4 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Czy trudna sytuacja rodzinna jest warunkiem do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Czy dodatek mieszkaniowy może zostać przyznawany wnioskującemu ze względu na jego trudną życiową sytuację? Nie, trudna sytuacja wnioskującego nie stanowi podstawy do przyznania dodatku mieszkaniowego. Jego celem nie jest bowiem wspomaganie rodziny i osoby w uzyskiwaniu środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Prawo do dodatku mieszkaniowego Przesłankami otrzymania dodatku mieszkaniowego są: posiadanie przez wnioskującego wymaganego przepisami tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego, określona powierzchnia użytkowa tego lokalu oraz spełnianie kryterium dochodowego. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem uzupełniającym własne wydatki zajmującego mieszkanie....
Konkurs