Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [10 / 17] >

Podatki

Wysokość VAT z tytułu odbioru odpadów z jednostek pływających śródlądowych

Jednostka odbiera odpady z jednostek pływających zarejestrowanych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Jednostki pływają głównie po drogach śródlądowych. Są jednak także uprawnione do pływania po wewnętrznych drogach morskich. Czy w tej sytuacji jednostka może stosować stawkę VAT 0% do świadczonych usług odbioru odpadów? Nie, świadczenie takich usług nie korzysta z opodatkowania VAT według stawki 0%. Usługi te należy opodatkować stawką 8% VAT. Usługi świadczone na obszarze portów morskich, polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków, są...
Konkurs