Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [23 / 23] >

Prawo pracy

Jak obliczyć wyrównanie między nagrodą jubileuszową niższego i wyższego stopnia

Jak wyliczyć kwotę wyrównania nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy nauczyciel przedstawił dokumenty uprawniające go do nagrody wyższego stopnia? STAN FAKTYCZNY: Nauczycielka w maju 2016 r. otrzymała nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. W maju 2017 r. dostarczyła nieznane pracodawcy dowody o zatrudnieniu. Po ponownym przeliczeniu stażu pracy stwierdzono, że w marcu 2017 r. nabyła prawo do nagrody za 40 lat pracy. W związku z tym pracownicy należy wypłacić różnicę między nagrodą wyższą a niższą. Problem polega na tym, że odejmując...
Konkurs