Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [22 / 23] >

Prawo pracy

Czy jednorazową nagrodę uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku

Czy w podstawie zasiłku chorobowego pracownika samorządowego należy uwzględnić nagrodę przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, która ma charakter uznaniowy? STAN FAKTYCZNY: Pracownik samorządowy był niezdolny do pracy od 19 do 31 maja 2017 r. W grudniu 2016 r., a więc w okresie przyjmowanym do wyliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, otrzymał nagrodę uznaniową przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników. Regulamin wynagradzania obowiązujący w jednostce w żaden sposób nie określa jednak okresu, za jaki jest przyznawana oraz sposobu zmniejszania bądź niezmniejszania...
Konkurs