Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [21 / 23] >

Prawo pracy

Prawo pracownika samorządowego do wynagrodzenia prowizyjnego

Czy do wynagrodzenia prowizyjnego mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę? Tak, wynagrodzenie to przysługuje wyłącznie tym pracownikom samorządowym, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pracownikom samorządowym, a więc osobom zatrudnionym np. w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin czy w ich jednostkach organizacyjnych, może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne (art. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych). Jest to świadczenie fakultatywne. Zatrudniony może je otrzymać za osobiste wykonywanie czynności z...
Konkurs