Rachunkowość Budżetowa nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [17 / 23] >

Prawo pracy

Termin wypłaty nagród i zapomóg dla strażaków

Jaki jest termin wypłaty nagród i zapomóg dla strażaków przyznanych decyzją, o których mowa w § 4 rozporządzenia z 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków? Czy to oznacza, że wypłaca się ją w 15 dniu po uprawomocnieniu decyzji?
Konkurs