Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Jak prawidłowo sporządzić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7

Pracodawca zobowiązany jest do przygotowania dla każdego z pracowników przechodzących na rentę lub emeryturę zaświadczenia o okresach zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. W artykule zostały omówione zasady wypełniania druku Rp-7 oraz wskazano wszystkie niezbędne informacje, które powinny być zawarte w tym dokumencie. Rodzaj dokumentów potwierdzających wysokości osiąganych wynagrodzeń lub dochodu dla celów obliczenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych określają przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o emeryturach i rentach) oraz rozporządzenia...
Konkurs